Hallitukselle käsittelyyn

Mikäli haluatte asian hallituksen käsittelyyn, olkaa ystävällinen ja täyttäkää lomake mahdollisimman tarkkaan. Hallitus ja isännöitsijä eivät käsittele muunlaisia ilmoituksia

Ilmoiuksesta tulee käydä selvästi ilmi käsiteltävä asia

Taloyhtiö
Ilmoittaja
Käsiteltävä asia
Haluan asian
Hallituksen käsittelyyn
Varsinaiseen yhtiökokoukseen
tai Peruuta